Regulamin rezerwacji stanowisk:

1. Na stanowiskach nr 1 i 2 można dokonywać rezerwacji od niedzieli do niedzieli, a w dalszej kolejności od Niedzieli do Czwartku i od Czwartku do Niedzieli.

2. Na stanowiskach od 3 do 22 można dokonywać rezerwacji na min. 2 doby.

3. Doba liczona jest od godz. 12:00 do godz.12:00 dnia następnego.

4. Łowisko czynne jest od 1 kwietnia do 30 Października w zależności od warunków pogodowych (lód).

5. Rezerwacje stanowisk można dokonać telefonicznie: 792492402 lub mailowo ekolakeswojcina@gmail.com, należy podać Imię i Nazwisko oraz nr telefonu.

6. Po dokonaniu rezerwacji wysłany zostanie sms z potwierdzeniem oraz informacje w jaki sposób należy dokonać płatności.

7. Wpłatę zadatku w wysokości 50% kwoty całego pobytu należy dokonać na wskazany w sms nr konta do 3 dni. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostaje anulowana.

8. Pozostała część kwoty (50%) płatne jest najpóźniej na 30 dni przed terminem przyjazdu.

9. Po przyjeździe na łowisko każda osoba podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz jego akceptację.

10. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego stanowiska na 6 miesięcy wcześniej zwracamy 100% wpłaconej kwoty.

11. Osoba która dokona rezerwacji, a nie może przyjechać w wyznaczonym terminie może wskazać osobę, która wykorzysta rezerwację.

12. Prosimy o przemyślane rezerwacje stanowisk, ponieważ wpłaty są bezzwrotne.

Regulamin Łowiska Eko Lakes Wójcina:

1. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb oraz wymagane jest stosowanie zasady „Złów i Wypuść”.

2. Dozwolone jest łowienie na 3 wędki.

3. Na stanowiskach 1 i 2 obowiązkowe jest posiadanie i używanie pontonu.  

4. Dozwolony jest połów tylko metodą włosową.

5. Dozwolony jest połów tylko metodą gruntową oraz zig-rig.

6. Dozwolone jest używanie haków bezzadziorowych lub z mikro zadziorem do rozmiarze od 6 do 1. Bezwzględny zakaz używania haków typu nailer „banan”.

7. Każde ze stanowisk 1 i 2 posiada do dyspozycji domek drewniany.

8. Na stanowisku 1 i 2 niedozwolone jest wyciąganie ryb na brzeg, każdą złowioną rybę należy delikatnie odhaczyć w wodzie, zważyć i sfotografować z dwóch stron.

9. Stanowiska 1 i 2 wyposażone są w maty pływające.

10. Wszystkie stanowiska są dwuosobowe, każde z nich wyposażone jest w kołyskę karpiową, worek do ważenia ryb oraz podbierak.

11. Na łowisku obowiązuje zakaz przetrzymywania złowionych ryb.

12. Każda rybę 20+ należy zgłosić sms do właściciela łowiska i przesłać zdjęcie ryby z 2 stron oraz jej wagę.

13. Dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środka pływającego. Używanie kamizelek ratunkowych jest obowiązkowe. Zakaz wypływania po spożyciu alkoholu. Brak kamizelki ratunkowej skutkuje wyproszeniem z łowiska bez zwrotu kosztów.

14. Hol z pontonu dopuszczalny jest tylko w obrębie swojego stanowiska.

15. Na stanowiskach od 12 – 22 zalecane jest używanie środka pływającego.

16. Dozwolone jest używanie modeli RC do wywozu zanęt i przynęt.

17. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska.

18. Na łowisku obowiązuje zakaz nęcenia orzechem tygrysim, kukurydzą, pszenicą itp. Jedyne dozwolone ziarna to konopia i rzepik.

19. Ziarna powinny być ugotowane w taki sposób, aby możliwe było całkowite rozgniecenie ich w palcach (rozgotowane).

20. Minimalna grubość żyłki 0,33mm.

21. Na łowisku obowiązuje zakaz używania plecionki jako linki głównej.

22. Na łowisku obowiązuje zakaz przyponów strzałowych z plecionki, zakaz używania ledcora, obowiązek używania przyponu strzałowego z żyłki mono min. 0.50mm o długości min 15m. (możliwość kupienie na łowisku).

23. Na łowisku obowiązuje zakaz używania ciężarków ołowianych, zalecane kamienie na bezpiecznym klipsie. Jedyny wyjątek to metoda rzutowa.

24. Na łowisku obowiązuje zakaz blokowania bezpiecznego klipsa, po braniu ciężarek powinien uwolnić się z zestawu.

25. Śmieci należy zabrać ze sobą po zakończeniu łowienia.

26. Na łowisku obowiązuje zakaz niszczenia roślinności, ścinania drzew, gałęzi, trzcin itp.

27. Na łowisku obowiązuje zakaz palenia ognisk, poza miejscami do tego wyznaczonymi.

28. Na łowisku obowiązuje zakaz poruszania się samochodem oprócz dojazdu na stanowisko
i wyjazdu. Parkowanie samochodów tylko w wyznaczonych miejscach.

29. Na łowisku obowiązuje zakaz wyjazdu poza godzinami wyznaczonymi w regulaminie, w wyjątkowych przypadkach możliwe wcześniejsze opuszczenie łowiska po uzgodnieniu z właścicielem, możliwość kontroli samochodu oraz bagażu.

30. Na łowisku obowiązuje zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.

31. Na łowisku obowiązuje zakaz kąpieli.

32. Na łowisku obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz głośnego zachowania.

33. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać w taki sposób aby nie zakłócać wędkowania innym osobom przebywającym na łowisku.

34. Stanowisko przed wędkowaniem należy sprawdzić pod kątem porządku, czystości oraz kompletności wyposażenia. Wszystkie uwagi należy zgłosić niezwłocznie właścicielowi łowiska.

35. Osoba, która zauważyła łamanie regulaminu ma obowiązek zgłoszenia tego faktu właścicielowi oraz ma prawo pozostać anonimowa.

36. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

37. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami powoduje wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży pozwolenia na wędkowanie w przyszłości.

38. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku, odpowiadają materialnie i mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.

39. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym.

40. W przypadku podejrzenia zabierania ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży, naliczona zostanie kara w wysokości 1000 zł za każdy kilogram ryby i natychmiastowo zostanie usunięta z łowiska bez prawa zwrotu poniesionej opłaty.

41. Wędkowanie musi odbywać się w granicach swojego stanowiska.

42. Należy wracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryb podczas holu, fotografowania oraz przy wypuszczaniu do wody. Obowiązkowe jest posiadanie i stosowanie preparatu do odkażania ran. Po złowieniu ryby należy odkazić ranę po haku oraz wszystkie rany na ciele ryby. Ryby z duża ilością ran oraz chore należy zgłosić do właściciela łowiska.

43. Osoby wjeżdżające na teren łowiska wyrażają zgodę na publikację zdjęć z ich wizerunkiem oraz filmów wykorzystanych w celach marketingowych oraz publikację wizerunku w Internecie.  

44. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu tylko wtedy, gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkującego.

45. Właściciel łowiska ma prawo skontrolować zestawy końcowe oraz bagaż i samochód wędkującego.

46. Obowiązuje zakaz odwiedzin.

47. Osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie, ponosi odpowiedzialność za osobę towarzyszącą. Jeżeli osobą towarzyszącą jest małoletni, osoba, która wykupiła pozwolenie na wędkowanie, zobowiązana jest przedstawić oświadczenie, że małoletni pozostaje pod jego opieką. Odmowa przekazania tego oświadczenia skutkuje odmową wpuszczenia małoletniego na Łowisko.

48. Pobyt na łowisku równoznaczny jest z akceptacją regulaminu.

49. Sprawy nie opisane w regulaminie należy konsultować z właścicielem Łowiska.

50. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

51. Regulamin obowiązuje od dnia 31.04.2023.CENNIK ŁOWISKA EKO LAKES WÓJCINA

Stanowiska VIP nr 1 i 2:

Rezerwacja tygodniowa od Niedzieli do Niedzieli – 2200zł/stanowisko z domkiem bez względu na to czy łowi 1 czy 2 osoby.

Rezerwacja od Niedzieli do Czwartku – 1100zł/stanowisko z domkiem bez względu na to czy łowi 1 czy 2 osoby.

Rezerwacja od Czwartku do Niedzieli – 1100zł/stanowisko z domkiem bez względu na to czy łowi 1 czy 2 osoby.

Rezerwacja stanowisk  od 3 do 22, minimalna długość pobytu 2 doby:

80zł doba/osoba pobyt 2,3 lub 4 doby

70zł doba/osoba pobyt 5 i więcej dób.